Czynniki chemiczne w środowisku pracy. Zagrożenia i sposoby ochrony

Czynniki chemiczne w środowisku pracy. Zagrożenia i sposoby ochrony

2

W dzisiejszych czasach wiele zawodów wiąże się z ekspozycją na różnorodne czynniki chemiczne w środowisku pracy. Choć te substancje odgrywają kluczową rolę w wielu procesach produkcyjnych, ich niekontrolowana obecność może stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia pracowników.

W tym artykule przybliżymy Ci chemiczne czynniki środowiska pracy, pokazując potencjalne zagrożenia i ochronę, która jest kluczowa dla bezpieczeństwa każdego pracownika. 

Jakie czynniki chemiczne w środowisku pracy są niebezpieczne? 

Wszystko zależy od miejsca pracy i tego, czym zajmuje się dany pracownik. Można jednak wyróżnić kilka z najbardziej “popularnych” czynników, które mogą być niebezpieczne nie tylko dla zdrowia, ale i życia osoby zatrudnionej. Należą do nich: 

 • rozpuszczalniki organiczne - zawierają substancje, które są toksyczne dla ludzkiego organizmu, a długa ekspozycja może wpłynąć negatywnie na narządy wewnętrzne (nerki, wątroba), a także prowadzić do zatrucia. Wiele rozpuszczalników jest łatwopalnych, a ich kontakt z błoną śluzową lub skórą może prowadzić do alergii i podrażnień;
 • toksyczne substancje chemiczne - jest to ołów, rtęć i benzen. Ekspozycja pracowników na te substancje może wywołać zatrucie organizmu, zawroty głowy, podrażnienie dróg oddechowych czy uszkodzenie narządów wewnętrznych. Wpływa negatywnie także na zdolności poznawcze i psychologiczne pracowników, prowadząc do problemów z koncentracją, pamięcią czy nastrojem;
 • pestycydy i herbicydy - stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia pracowników, zwłaszcza gdy nie są stosowane z należytą ostrożnością. Zawierają substancje chemiczne, które mogą wywołać nudności, zawroty głowy czy wymioty. Długotrwała ekspozycja wiąże się z uszkodzeniem układu nerwowego, podrażnieniem dróg oddechowych, alergiami skóry czy problemami z płodnością;
 • gazy i opary - niektóre procesy przemysłowe generują gazy i opary, które mogą być toksyczne dla układu oddechowego np. związki siarki, azotu czy chloru. Ekspozycja na szkodliwe gazy i opary może prowadzić do różnorodnych problemów zdrowotnych. Stwarzają nawet ryzyko wybuchów i eksplozji, ponieważ występują w nich substancje łatwopalne. 

CZynniki chemiczne w środowisku pracy - ochronny kombinezon

Kombinezon trudnopalny antystatyczny BizTex typ 5/6 ST80, który zabezpieczy pracownika, znajdziesz na: https://www.sprzetbhp.pl/kombinezon-trudnopalny-antystatyczny-biztex-typ-5-6-st80-5342.html

Obowiązki pracodawcy związane z ochroną pracowników przed szkodliwymi substancjami 

Czynniki chemiczne w środowisku pracy stawiają przed pracodawcą szereg obowiązków, których celem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników. O czym musi koniecznie pamiętać pracodawca, aby nie doszło do niepożądanego wypadku? 

Na początku trzeba dokładnie zidentyfikować potencjalne zagrożenia, które mogą być szkodliwe dla zdrowia i życia pracowników. Kolejnym ważnym punktem jest edukacja osób zatrudnionych. Należy zorganizować szkolenia dotyczące bezpiecznej obsługi i pracy z substancjami niebezpiecznymi. Pracownicy powinni być zapoznani z potencjalnymi zagrożeniami oraz formami radzenia sobie z nimi w kryzysowych sytuacjach. 

Na halach, gdzie pracuje się z toksycznymi substancjami, powinny znaleźć się urządzenia, które będą kontrolować ich poziom. Najważniejsze są jednak odpowiednie środki ochrony osobistej. Pracodawca ma obowiązek zapewnić m.in. maski, kombinezony czy okulary, aby zabezpieczyć pracujące osoby przed ekspozycją na szkodliwe chemiczne substancje. 

chemiczne czynniki środowiska pracy - ochronne gogle

Gogle antychemiczne Ultra Vista PW24, które ochronią oczy przed podrażnieniami, znajdziesz na: https://www.sprzetbhp.pl/gogle-antychemiczne-ultra-vista-pw24-5319.html

Chemiczne czynniki środowiska pracy a środki ochrony 

Już wiesz, jak niebezpieczne są czynniki chemiczne w środowisku pracy. BPH mówi o tym, że każdy pracownik powinien mieć zapewniony od pracodawcy odpowiednie ubranie i warunki, w których może bezpiecznie pracować. O czym należy pamiętać? 

Sprzęt ochronny dla każdego pracownika 

Zgodnie z przepisami BHP, kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu ochronnego, który zminimalizuje ekspozycje na niebezpieczne substancje, a także ochroni podczas sytuacji kryzysowej. Co powinno znaleźć się w takim wyposażeniu?

 • Kombinezony, kurtki i spodnie - aby zapewnić pełną ochronę pracownikom, powinni założyć ubrania, które będą niepalne, antystatyczne i antychemiczne. Przed zakupem dokładnie należy zapoznać się z ich właściwościami.
 • Obuwie - powinno być wykonane z wytrzymałego tworzywa odpornego na chemię (chemoodporne, kwasoodporne). Co więcej, wybierać należy tylko długie obuwie, które zabezpieczy dokładnie stopę. 
 • Rękawice - długie i wykonane z wytrzymałego oraz odpornego na substancje żrące materiału. 
 • Maski - chronią przed wdychaniem szkodliwych oparów i gazów, które mogą unosić się w pomieszczeniu. 
 • Okulary ochronne i osłony - powinny dobrze dopasowywać się do twarzy, aby nie przepuszczać szkodliwych substancji do wnętrza. Dodatkową ochronę będzie stanowić osłonka, którą możesz umieścić za pomocą gumki na głowie. 

Wprowadzenie tych środków ochrony pozwoli na minimalizację ryzyka ekspozycji pracowników na szkodliwe chemiczne czynniki środowiska pracy. Jeśli i Ty chcesz zapewnić każdemu bezpieczeństwo, zajrzyj na https://www.sprzetbhp.pl/category/ochrona-przed-zagrozeniem-chemicznym-biologicznym i wybierz odzież oraz akcesoria, które zapewnią ochronę osobom zatrudnionym w firmie. 

Ochronna, niepalna kurtka do pracy z chemicznymi czynnikami

Niepalną antystatyczną bluzę FR08 do pracy z chemikaliami w środowisku pracy znajdziesz na: https://www.sprzetbhp.pl/bluza-dwukolorwa-niepalna-antystatyczna-fr08.html

Wentylacja miejsca pracy 

W środowisku pracy, gdzie szkodliwe substancje mogą stanowić duże zagrożenie dla zdrowia i życia, ważna jest także dobra wentylacja miejsca pracy. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie stężenia chemikaliów w powietrzu i zapewnienie bezpiecznych warunków dla osób przebywających wewnątrz. 

Odpowiednie oznakowanie 

W miejscu pracy  z niebezpiecznymi substancjami powinny pojawić się odpowiednie znaki BHP - nakazu, zakazu, ostrzegawcze i informacyjne. Ważne są także piktogramy CLP, które ostrzegają o substancjach stwarzających zagrożenie. 

Dekontaminacja pracowników 

Jeśli czynniki chemiczne w środowisku pracy są naprawdę niebezpieczne i szkodliwe, należy stworzyć pokój do dekontaminacji. Po pracy ze szkodliwymi substancjami takie miejsce jest niezwykle istotne, aby zapobiec ewentualnej ekspozycji pracownika na dalsze ryzyko zdrowotne.

To ju wszystko w tym artykule. Mamy nadzieję, że teraz już wiesz, jakie zagrożenia mogą stanowić dla pracowników czynniki chemiczne, a także jak skutecznie się przed nimi chronić. Odpowiednie ubrania, dobre warunki pracy i zabezpieczenia sprawią, że ryzyko katastrofy wielokrotnie się zmniejszy. 

 • RS
 • FILTER SERVICE
 • BASE PROTECTION
 • LEMIGO
 • BATA
 • DEMAR
 • Firma Jędrzej Śniadecki sp.z o.o
 • PROTEKT
 • RUDEK
 • PORTWEST
 • LUKSELL
 • URGENT
 • PROMOSTARS
 • ARDON
 • JHK
 • INDUSTRIAL STARTER
 • FAGUM STOMIL
 • 3M
 • ELDAN
 • ABENA
 • ANRO
 • POLSTAR
 • CANIS