Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TENDER PLUS OKREŚLAJĄCY WARUNKI I ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: www.sprzetbhp.pl/

 

§ 1.Postanowienia wstępne

 

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem http://www.sprzetbhp.pl/.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art.12 Ustawy      o prawach konsumenta      z dnia 30 maja 2014 r. o umowach zawieranych na odległość
 3. Właścicielem Sklepu jest:
  1. Firma TENDER PLUS
  2. 32-005 Niepołomice, ul. Cmentarna 20
  3. NIP: 6781500509
  4. REGON:51076422
  5. Kontakt telefoniczny:
  6. tel. +48 12 6527644, 602290183
  7. Kontakt e‐mail: biuro@sprzetbhp.pl zwana w dalszej części "Sprzedawcą".
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego TENDER PLUS;
  2. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  3. warunki odstąpienia od umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, d) tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Sprzedawca
  • Firma TENDER PLUS,
  • Sklep
  • Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL http:// www.sprzetbhp.pl/
  • Klient, Użytkownik
  • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto Klienta, dokonująca zamówienia w ramach Sklepu,
  • Strona
  • Sprzedawca i Klient,
  • Towar
  • produkt, na który Klient można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym TENDER PLUS,
  • Czas realizacji zamówienia
  • czas, w jakim Sklep Internetowy TENDER PLUS zrealizuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy,
  • Cena
  • cena netto i brutto towaru umieszczona obok informacji o towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia towaru,
  • Zamówienie
  • towar określony przez Klienta do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem , określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  • Umowa sprzedaży
  • umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy o Prawach Konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,
  • Konsument
  •  
  • ‐ osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  •  
  • Przedsiębiorca
  • Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
  • Regulamin
  • niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną normujący zasady korzystania ze Sklepu, będący integralną częścią umowy zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
  • Dni robocze
  • wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  • Umowa
   • Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku Konsumentów
   • Umowa Sprzedaży w rozumieniu art 535 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 w przypadku Przedsiębiorcy

§ 2. Rejestracja

 1. Klient składa zamówienie, poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej oraz przesłanie go do Sklepu. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym TENDER PLUS (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej:/user/createAccount
 2. W formularzu Klient wskazuje następujące dane:
  1. Aktywny adres e‐mail,
  2. Hasło do Konta Użytkownika,
  3. Imię i nazwisko,
  4. Adres dostawy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  5. Numer telefonu.
 3. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:
  1. Aktywny adres e‐mail,
  2. Hasło do Konta Użytkownika, c. Nazwa firmy,
  3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  4. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  5. Adres Dostawy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  6. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  7. Numer telefonu.
 4. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu Internetowego Tender PLUS,
  2. dodać wybrany towar/towary "Do koszyka",
  3. wybrać ilość towarów /rozmiar/kolor, c) wybrać rodzaj płatności/dostawy,
  4. zatwierdzić zamówienie poprzez użycie przycisku "Złóż zamówienie",
  5. po zatwierdzeniu zamówienia z przedpłatą, należy użyć przycisku "Złóż zamówienie" i dokonać zapłaty poprzez wybrany sposób płatności,
 5. W razie gdy Klient chce kupić kolejny towar klika na przycisk "POWRÓT DO KOSZYKA" lub z prawego menu może wybrać odpowiedni dział,
 6. Po złożeniu zamówienia zostanie automatycznie wysłana wiadomość e‐mail na adres podany w zamówieniu zawierająca wszystkie dane dotyczące zamówienia oraz jego numer,
 7. Potwierdzenie zawiera szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym o Sprzedającym, produktach, cenie i terminie realizacji. Po otrzymaniu potwierdzenia Klient powinien zastosować się do wskazań zawartych w potwierdzeniu, w szczególności zaś kliknąć w podany link.

 

§ 3. Zasady składania zamówienia

 1. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające zdolność do czynności prawnych (art. 11 Kodeksu cywilnego). Klientem może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i Konsument,
 2. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami netto i brutto,
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu,
 4. Zamówienia można składać również za pomocą poczty elektronicznej e‐mail biuro@sprzetbhp.pl oraz telefonicznie      od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00‐16.00, pod numerem telefonu 48 12 6527644
 5. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone,
 6. Każdy Klient może liczyć na bezpłatną, indywidualną obsługę w zakresie doboru oraz zastosowania towarów oferowanych przez Sprzedawcę, w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów ich stosowania oraz końcowej satysfakcji i zadowolenia z dokonanego zakupu.

 

§ 4. Czas realizacji

 

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 7 (siedem ) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Klienta,
 2. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, Sprzedawca powinien wykonać umowę sprzedaży na odległość najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia zamówienia przez Konsumenta. Jeżeli nie może wykonać umowy z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien najpóźniej w terminie 30 dni od zawarcia umowy poinformować Konsumenta o tym i zwrócić całą otrzymaną sumę pieniężną. Jeżeli się opóźni, Konsument może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie.
 3. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumentów
 4. W wyjątkowych sytuacjach niedostępności towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, zmiana asortymentu, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części lub całości zamówienia). Decyzję podejmuje Klient.

 

§ 5. Warunki i formy płatności

 1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  1. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta: PKO SA Kraków 93 1240 4588 1111 0010 5573 2584 Dane do przelewu: Firma TENDER PLUS 32-005 Niepołomice, ul. Cmentarna 20, w tytule wpisując swój indywidualny numer zamówienia ID, który otrzymuje Klient w e‐mailu potwierdzającym złożenie zamówienia,
  2. płatność za pobraniem ‐ zapłaty dokonuje się u kuriera, który dostarcza przesyłkę pod wskazany w zamówieniu adres,
  3. gotówką, przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu przez Klienta uzgadniając wcześniej termin odbioru osobistego w siedzibie Firmy: Firma TENDER PLUS, 32-005 Niepołomice, ul. Cmentarna 20
  4. płatność -przelewy 24 ( przelew lub zapłata kartą)
  5. operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  6. Całkowita cena towarów z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie w Formularzu Zamówienia podczas składania zamówienia,
 2. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT albo paragon , w zależności od decyzji Zamawiającego wyrażonej w Formularzu Zamówienia.

§ 6. Dostawa

 1. Sprzedawca zobowiązuje sie dostarczyć towar bez wad
 2. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Firmy kurierskiej DHL
 3. Dostawa towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, Koszty dostarczenia przesyłki pokrywa Klient,
 4. Wysokość kosztu dostawy wskazana jest w Koszyku podczas procesu składania zamówienia oraz
 5. widoczne są na stronie Sklepu http://sprzetbhp.pl//webpage/czas-i-koszty-dostawy.html

 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zamawiający Klient będący Konsumentem może odstąpić zgodnie z art.2 7 Ustawy o ochronie praw konsumentów, odstąpić od umowy kupna‐sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi ‐ od dnia jej zawarcia,
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy klient może złożyć, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza:
 3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jest to przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży,
 4. Zwracany produkt prosimy odesłać na adres siedziby: Firma TENDER PLUS, 32-005 Niepołomice, ul. Cmentarna 20, z dopiskiem "sklep internetowy‐reklamacja",
 5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 7. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty,środki pieniężne za towar zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi przelewem na wskazany w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym), po otrzymaniu towaru od Klienta,
 10. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 11. Postanowienia Regulaminu niniejszego paragrafu nie mają zastosowania w przypadku Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.

 

§ 8. Reklamacja

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym w przypadku stwierdzenia, że dostarczony produkt jest niezgodny z umową. Zgodnie z przepisami Ustawy z 30 maja 2014 DZ.U.2014 poz 827, Sprzedawca odpowiada wobec Nabywcy będącego Konsumentem, za niezgodność towaru z umową w chwili dostarczenia towaru Nabywcy,
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: Firma TENDER PLUS, 32-005 Niepołomice, ul. Cmentarna 20. Reklamacje można składać mailowo pod adresem mail: biuro@sprzetbhp.pl telefonicznie pod nr telefonu tel. +48 12 6527644, 43
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e‐mail),
 4. Wskazane powyżej formy złożenia reklamacja stanowią jedynie przykładowe powiadomienie Sprzedawcy o reklamacji, niemiej jednak Zastosowanie się do pkt. 2 i 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji,
 5. Klient będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu internetowego o wadzie Towaru w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową,
 6. W przypadku, gdy Konsument korzysta ze swoich uprawnień wynikających z niezgodności towaru z umową, może on żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez:
  • nieodpłatną naprawę;
  • nieodpłatną wymianę na nowy
  • Wybór w tym przypadku należy do Konsumenta.
 7. W wielu przypadkach może jednakże dojść do okoliczności, gdy naprawa lub wymiana będą niemożliwe lub nadmiernie uciążliwe lub kosztowne dla jednej ze Stron. W takim przypadku Konsument, nie mogąc skorzystać z roszczenia o nieodpłatną naprawę lub wymianę, może zażądać:
  • stosownego obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy i towaru);
  • Wybór w tym przypadku należy również do Konsumenta

 

§ 9. Gwarancja

 

 1. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym Tender Plus posiadają gwarancję Producenta obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym, który Klient otrzymuje wraz z towarem.

 

§ 10. Prawa własności intelektualnej

 

 1. Opisy produktów, zdjęć oraz wszelkich innych elementów tekstowych i graficznych znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego stanowią samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej,
 2. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy " O prawie autorskim i prawach pokrewnych" oraz " O ochronie baz danych,"
 3. Jakiekolwiek korzystanie z materiałów niestanowiące dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa powyżej jest zabronione i stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich.

 

§ 11. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wgląd

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze , na której Regulamin został udostępniony,
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu,
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
  • Ustawa z dnia 30 maja 2014000 r. o ochronie praw konsumentów
  • Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami
  • Kodeks dobrych praktyk ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 z późniejszymi zmianami
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem można rozwiązać (jeśli Konsument wyrazi zgodę ) na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawa zostaje poddana sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.),
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony głównej http:// http://sprzetbhp.pl/
 7. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr + 48 12 652 76 43, +48 12 652 76 44, +48 602 29 01 83 lub pocztą elektroniczną na adres e‐mail: biuro@sprzetbhp.pl
 • ABENA
 • ANRO
 • 3M
 • RUDEK
 • JHK
 • POLSTAR
 • FILTER SERVICE
 • DEMAR
 • LUKSELL
 • PROMOSTARS
 • CANIS
 • URGENT
 • BATA
 • ELDAN
 • INDUSTRIAL STARTER
 • Firma Jędrzej Śniadecki sp.z o.o
 • ARDON
 • FAGUM STOMIL
 • LEMIGO
 • BASE PROTECTION
 • PROTEKT
 • RS
 • PORTWEST