Najważniejsze zmiany w przepisach BHP 2021. Uzupełnij swoją wiedzę!

15-10-2021

BHP wielu osobom może kojarzyć się z nudnymi szkoleniami, które trzeba zaliczyć przed rozpoczęciem pracy w nowym miejscu. W wielu branżach BHP ma jednak zasadnicze znaczenie. Kaski robocze, uprząż do pracy na wysokościach, kurtki odblaskowe - wszystkie te przedmioty mogą uratować życie i zdrowie pracowników. Zasady i regulacje dotyczące bezpieczeństwa pracy muszą być też przestrzegane pod groźbą kar, które bywają szczególnie dotkliwe przy nieszczęśliwych wypadkach w pracy. Wytyczne, których muszą przestrzegać pracodawcy oraz ich podwładni, od czasu do czasu się jednak zmieniają. Przygotowaliśmy więc podsumowanie, które obejmuje najważniejsze zmiany w przepisach BHP 2021. Sprawdź, które z nich Cię dotyczą!

Zmiany w przepisach BHP - wirus nowym czynnikiem ryzyka

Skupiając się na nowych przepisach dotyczących bezpieczeństwa pracy, które zostały uchwalone w ciągu ostatnich miesięcy, warto rozpocząć od zmiany w BHP 2020. Wprowadzono ją w życie jeszcze pod koniec ubiegłego roku. Powód? Rozszerzająca się pandemia Covid-19. Wirus wywołujący tę chorobę, znany jako SARS-Cov-2, został wprowadzony na listę szkodliwych czynników biologicznych, opublikowanych w rozporządzeniu ministerstwa zdrowia.

Władze zaliczyły wirus do trzeciej grupy zagrożenia biologicznego, jako zespół ostrej niewydolności oddechowej 2. W związku z oficjalnym skatalogowaniem koronawirusa, pracodawcy muszą zaktualizować ocenę ryzyka zawodowego związanego z tym patogenem. To wyzwanie między innymi dla pracowników biurowych, część pracodawców musi przeprowadzić specjalne szkolenia dotyczące unikania ryzyka zarażenia.

Rok 2020 był szczególnie dynamiczny pod względem zmian w BHP. W ciągu 12 miesięcy wprowadzono bowiem aż 157 aktów prawnych, które miały dostosować warunki pracy do pandemicznych realiów. W kolejnym roku zmian jest nieco mniej, ale można się spodziewać, że przepisy BHP niedługo zaczną dokładniej definiować warunki tak zwanej pracy zdalnej.

Zmiany w BHP 2021 - najważniejsze nowości

Pierwsze ważne zmiany w BHP w 2021 r. dotyczyły jednak pracy związanej z obecnością promieniowania jonizującego. Nowe regulacje dotyczą między innymi osób obsługujących aparaturę do prześwietleń, pracowników zatrudnionych w laboratoriach chemicznych, ale także samych urządzeń. Zmieniły się nieco zasady dotyczące kontroli sprzętu emitującego promieniowanie, jak również karty ewidencyjne tych maszyn.

Jednocześnie ustawodawca rozszerzył wymagania zabezpieczenia terenu, na którym znajduje się aparatura wytwarzająca promieniowanie jonizujące. Również sąsiedni, przylegajacy do tego terenu obszar, musi być objęty nadzorem dyzometrycznym. W ten sposób bada się, czy nie dochodzi do skażenia. Zmieniły się też wytyczne dla osób obsługujących promieniotwórczy sprzęt. Od stycznia 2021 r. pracownicy bezwzględnie muszą być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, czyli odpowiednie artykuły BHP.

Wyższe kwoty odszkodowań za wypadki w pracy

Istotna zmiana weszła w życie 1 kwietnia 2021 r. I nie był to bynajmniej primaaprilisowy żart. Tego dnia podniesione zostały jednorazowe odszkodowania, które przyznaje się z powodu wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej. Nowe stawki mają obowiązywać do końca marca 2022 r. W wyniku zmian jednorazowe odszkodowanie za procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu podniesiono o 49 zł.

Obecnie stawka wynosi więc 1033 zł brutto. Wysokość odszkodowania nadal zależy jednak od komisji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która ocenia stopień utraty zdrowia po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji. Warto pamiętać, że rekompensata nie należy się pracownikom, którzy byli pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych, a także przyczynili się do wypadku wskutek złamania przepisów BHP. To więc jeszcze jeden powód, dla których warto je znać.

Nowa wysokość składek wypadkowych

Z wypadkami w pracy wiąże się też kolejna zmiana przepisów, która funkcjonuje od kwietnia. To nowa wysokość stóp procentowych składek na ubezpieczenie wypadkowe. W związku z tym w niektórych branżach kwoty odprowadzane na poczet polisy wzrosły. Pracodawcy powinni sprawdzić, czy wyliczają je prawidłowo.

maseczka ochronna artykuły bhp

W wyniku zmian w przepisach w wielu branżach obowiązkowe są maseczki. Takie i inne artykuły BHP znajdziesz nw ofercie sklepu: https://www.sprzetbhp.pl/category/odziez-jednorazowa

Zmiany dla budowlańców - BHP na budowie

Zmiany w BHP w 2021 r. nie ominęły również placów budowy. Nie są może rewolucyjne, nie wprowadzają nowych środków ochrony indywidualnej, ale dotyczą administracji budową. Od 19 września zmienił się sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu oraz rozbiórki. Nowe regulacje usystematyzowały między innymi przepisy dotyczące tablicy informacyjnej, która powinna pojawiać się na placu budowy. Zmienił się również wykaz osób, które posiadają uprawnienia do dokonywania wpisów w dzienniku prac budowlanych czy rozbiórkowych.

Zaktualizowane przepisy dokładnie definiują, co może, a co nie powinno znaleźć się na kolejnych stronach tego dokumentu. Warto pamiętać, że wpisy muszą być umieszczane w sposób czytelny, z zachowaniem chronologii. Nie można dokonywać w nich późniejszych uzupełnień.

Aktualizacja przepisów w pracach gazowniczych

We wrześniu zmieniły się także przepisy związane z wykonywaniem prac gazoniebezpiecznych. Również w tym przypadku celem było dostosowanie wymogów do pandemicznej rzeczywistości. Chodzi o umożliwienie wykonywania prac związanych z gazem w obecności mniejszej liczby osób, niż miało to miejsce wcześniej.

Z powodu zakażeń koronawirusem branża gazownicza narzekała bowiem na niedobory kadrowe. Problemy zagrażały ciągłości pracy, a ta jest konieczna dla eksploatacji oraz budowy sieci gazowych, a także uruchamiania instalacji. W rozporządzeniu znalazły się więc wyjątki na czas stanu zagrożenia epidemicznego, które nieco liberalizują przepisy dotyczące prac gazoniebezpiecznych. Nowe zasady można stosować do 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia.

Zmiany w przepisach BHP w szkole

Regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa są objęte także placówki oświatowe. Zmiany BHP w szkołach zostały wywołane pandemią. W nowym roku szkolnym uczniowie wrócili do stacjonarnego trybu nauki, a wraz z nimi w pracy znów pojawiają się nauczyciele. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ci ostatni mogą być zobligowani do noszenia maseczek. Tego typu rozwiązania funkcjonują obecnie w większości szkół. Osobą, która decyduje o takim obowiązku, są dyrektorzy poszczególnych placówek.

Do używania maseczek w czasie lekcji nie są jednak zobowiązani uczniowie. Powinni je nosić w czasie przerw, przebywając na korytarzach czy w łazienkach. Zmiany w zasadach BHP w nowym roku szkolnym dotyczą także dbania o sale lekcyjne. Przed zajęciami oraz po ich zakończeniu powinny być dezynfekowane. Obowiązkiem jest także regularne wietrzenie sal, nawet w dniach wolnych od zajęć.

 • RS
 • PROTEKT
 • LUKSELL
 • ABENA
 • BATA
 • FILTER SERVICE
 • SUNDSTROM
 • POLSTAR
 • DELTA PLUS
 • DEMAR
 • 3M
 • ELDAN
 • JHK
 • FAGUM STOMIL
 • LEMIGO
 • ARDON
 • ANRO
 • PORTWEST
 • URGENT
 • PROMOSTARS
 • Firma Jędrzej Śniadecki sp.z o.o
 • DYDONA
 • INDUSTRIAL STARTER
 • CANIS