Szkolenie bhp na budowie - wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Szkolenie bhp na budowie - wszystko, co musisz o nim wiedzieć

2

Branża budowlana od lat należy do niechlubnych liderów statystyk wypadków przy pracy. To właśnie w pracach związanych z budownictwem cierpi najwięcej osób. Równie niebezpieczny jest jedynie transport oraz przetwórstwo przemysłowe.

Przyczyny wypadków są różne. Wciąż jednak wiele z nich wynika z nieznajomości zasad BHP lub lekceważenia takich zaleceń. Czasami robią to sami pracownicy, czasami pracodawcy, którzy nie zapewniają podwładnym należytej ochrony. Odpowiednia kamizelka odblaskowa siatkowa czy założone na głowę kaski robocze naprawdę mogą uratować życie.

Tym ważniejsze są więc szkolenia BHP na budowie. Choć nie są zbyt lubiane przez pracowników, pomagają w uświadomieniu sobie niebezpieczeństwa i ryzyka, jakie na nich czeka. Jakie przepisy regulują te kwestie? Kto może przeprowadzić szkolenie BHP na budowie? Ile to trwa i na jakie części się dzieli? Odpowiadamy na te pytania.

 

Szkolenie BHP na budowie - przepisy

2020 rok był kolejnym, w którym wypadków na budowie nie brakowało. Zostało w nich poszkodowanych ponad 3870 osób. Co najsmutniejsze, w wypadkach zginęło 39 budowlańców. Do tego 57 pracowników odniosło poważne obrażenia. Według Głównego Urzędu Statystycznego, przyczyną aż 60 procent wypadków było niewłaściwe zachowanie pracowników.

Nic więc dziwnego, że obowiązek szkoleń BHP regulują odpowiednie przepisy. O ich wymogu informuje między innymi Kodeks Pracy, a także Prawo budowlane. Oprócz tego regulacje związane z BHP na budowie znajdują się w rozporządzeniach odpowiednich ministerstw.

Chodzi o Ministerstwo Infrastruktury i rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych. Drugi ważny dokument to rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie BHP na budowie?

Przepisy BHP obowiązują wszystkich pracowników, ale na budowie, w otoczeniu maszyn czy też przy pracy na wysokościach, ich znajomość jest szczególnie ważna. Dlatego istotne jest regularne szkolenie BHP. Kiedy wymagane jest pierwsze takie spotkanie? Już na początku pracy.

Osoby, które są zatrudniane przy pracach budowlanych, powinny jak najszybciej poznać wszystkie zasady bezpieczeństwa. Na tym jednak nie koniec. Zgodnie z prawem obowiązują ich jeszcze szkolenia okresowe. Osoby pracujące na stanowiskach robotniczych powinny je odbywać co trzy lata. W takich przypadkach przypomina się o najważniejszych zagadnieniach i objaśnia ewentualne zmiany.

Ostrzejsze regulacje dotyczą stanowisk, na których pracownicy są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo. W takich przypadkach szkolenia BHP trzeba przeprowadzać co roku. Nieco inne przepisy obowiązują w tym względzie osoby na stanowiskach kierowniczych. Mistrzowie czy brygadziści są do zobowiązani do szkoleń okresowych co pięć lat.

 

Ile trwa szkolenie BHP na budowie?

Szkolenie BHP na budowie powinno wyczerpywać tematy związane z zagrożeniami dla zdrowia oraz ryzykiem wykonywania poszczególnych czynności. Nawet w przypadku doświadczonych pracowników nie można go jednak przeprowadzać skrótowo ani pomijać żadnych istotnych kwestii. Szkolenie BHP na budowie powinno trwać co najmniej osiem godzin i wyczerpywać temat.

 

Kto może przeprowadzić szkolenie BHP na budowie?

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na budowie spoczywa na pracodawcy. Powinien zorganizować pracę w taki sposób, by zminimalizować ryzyko wypadków, ale także narażenia podwładnych na choroby zawodowe. Samo przestrzeganie przepisów i kwestii bezpieczeństwa ciąży już jednak na pracownikach.

To w gestii pracodawcy leży natomiast organizacja zarówno wstępnych, jak i okresowych szkoleń dla zatrudnionych osób. Musi dbać, by szkolenia odbywały się w odpowiednich momentach oraz wymiarze czasowym.

Instruktaż dla pracowników bywa przeprowadzany przez zewnętrzne, specjalistyczne firmy. Specjaliści od BHP często nie tylko przeprowadzają wykłady, ale także wewnętrzne kontrole pracowników i podwykonawców pod kątem przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Często zdarzają się jednak również sytuacje, kiedy szkolenie BHP przeprowadza kierownik budowy lub mistrz. Dotyczy to szczególnie zagadnień związanych z konkretnym stanowiskiem czy indywidualnych uwarunkowań danej budowy. Istotne mogą być także uwagi projektanta.

 

Jak przebiega szkolenie BHP na budowie?

Co warte podkreślenia, szkolenia BHP na budowie obowiązują wszystkich pracowników. Dotyczy to robotników, specjalistów, a także wszelkich operatorów maszyn czy kierowców samochodów oraz magazynierów. Szkolenia należy przeprowadzić także wtedy, gdy przenosi się pracownika na inne stanowisko.

Nie ma tutaj żadnych wyjątków, z zasadami BHP muszą się zapoznać również wszyscy uczniowie oraz praktykanci. Młodociani pracownicy, wraz z kobietami w ciąży, powinni być zresztą objęci szczególną ochroną przez pracodawcę.

Sam sposób przeprowadzania szkoleń reguluje kolejne rozporządzenie ministra gospodarki i pracy. W przepisach wydanych w lipcu 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zawarto szeroki katalog zagadnień.

Dotyczą one wyglądu samego placu budowy i jego organizacji, ale także poszczególnych rodzajów prac. Wyróżnia się prace szczególnie niebezpieczne, ziemne, na wysokości, jak również szereg innych. Szczególny nacisk należy położyć na sytuacje, w których budowlańcy stykają się z materiałami niebezpiecznymi.

 

Szkolenie ogólne

Szkolenia BHP dzielą się na dwie części. Pierwszą stanowią wykłady dotyczące ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy na budowie. W tym przypadku kładzie się nacisk na podniesienie świadomości pracownika i działania, które mogą prowadzić do eliminacji zagrożeń.

Pracownicy powinni także poznać lokalizację najważniejszych miejsc na placu budowy. Należy do nich szatnia czy stołówka, a także punkt udzielania pierwszej pomocy.

 

Szkolenie stanowiskowe BHP na budowie

Drugą część szkolenia stanowi tak zwany instruktaż stanowiskowy. W tym przypadku pracownik zapoznaje się z uwarunkowaniami dotyczącymi zajmowanego przez niego stanowiska. To zasadnicza część szkolenia, która ma zminimalizować ryzyko wypadków i pomyłek związanych z zasadami BHP.

Zwykle sama ta część szkolenia trwa już wspomnianych osiem godzin. Może być jednak dłuższa - wszystko zależy od czasu pracy i doświadczenia poszczególnych zatrudnionych osób.

Na tym etapie pracownik otrzymuje m.in. wiedzę o środkach ochrony indywidualnej, czyli o tym, jakie artykuły BHP będą mu niezbędne. Poza tym powinien dowiedzieć się o warunkach pracy w normalnym, ale i awaryjnym trybie.

Po odbyciu szkolenia wszyscy pracownicy powinni otrzymać odpowiednie zaświadczenia. Przede wszystkim ich obowiązkiem jest jednak stosowanie się do zasad BHP, które poznali w czasie kursu.

Co zrobić, kiedy dopadnie Cię choroba? Sprawdź w kolejnym artykule: https://www.sprzetbhp.pl/blog/zasilek-chorobowy-ile-dni-mozna-go-pobierac-najwazniejsze-informacje

 • Firma Jędrzej Śniadecki sp.z o.o
 • LEMIGO
 • CANIS
 • SUNDSTROM
 • LUKSELL
 • BASE PROTECTION
 • PROMOSTARS
 • INDUSTRIAL STARTER
 • POLSTAR
 • PORTWEST
 • JHK
 • FAGUM STOMIL
 • ARDON
 • FILTER SERVICE
 • 3M
 • BATA
 • ANRO
 • DYDONA
 • URGENT
 • ELDAN
 • ABENA
 • PROTEKT
 • DEMAR
 • RUDEK
 • RS